Prezentovali jsme Ekoškolu

1. 10. 2015 pořádala škola Den absolventů. Návštěvníci (362) se seznámili s našimi ekoškolními akcemi.


Ekoškola v přírodě

13. 10. 2015 si studenti procvičili znalosti ze zdravovědy a ochrany obyvatel za mimořádných událostí. Plnili ještě další úkoly, které pro ně připravil ekotým (běžecká trasa s 15 otázkami k ekologii a vytvoření portrétu třídního učitele z přírodnin).


Den stromů

20. 10. 2015 se členové ekotýmu s prof. Zvěřinou vypravili na kontrolu stavu našich stromů.

Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. U nás připadá Den stromů na 20. října.

Roku 1951 přijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národů následující usnesení: Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa, a proto se doporučuje, aby se každoročně ve všech členských státech slavil světový svátek stromu, a to v době, kdy se to za lokálních podmínek zdá být příhodné. (viz Wikipedie)
Stále pomáháme

V říjnu jsme nasbírali 7722 víček:-) pro malého Hynka.


Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ J. Masaryka

ZŠ Donovalská

ZŠ Uhelný trh