Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

20. 1. 2016 navštívili studenti F2. s prof. Kohoutovou informační středisko SÚRAO v Praze 1 se stálou expozicí k problematice radioaktivních odpadů. Vyslechli si přednášku o nakládání s radioaktivními odpady a o plánovaném hlubinném úložišti v ČR.
Přednáška

14. 1. 2016 si studenti K4. a členové ekotýmu vyslechli přednášku o „Klimatické konferenci OSN“, která se konala v listopadu 2015 v Paříži.
Přednášel pan Jonathan Wootliff, bývalý ředitel Greenpeace International (do 2013). Dnes poradce v oblasti strategie udržitelného rozvoje.
Kamila napsala svůj názor česky i anglicky:-)
Prezentovali jsme Ekoškolu

12. 1. 2016 se uskutečnil Den otevřených dveří. Členové ekotýmu prezentovali naše úspěšné akce a pro návštěvníky uspořádali ochutnávku čajů.
Stále pomáháme

V prosinci jsme nasbírali 3116 víček pro malého Hynka.


Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ BítovskáZŠ Bohnice