Analýza ekologického stavu školy

V dubnu 2007 jsme dokončili analýzu ekologického stavu školy.

V oblasti energie jsme se zaměřili
V oblasti odpadů jsme zjistili,
V oblasti vody jsme se zabývali
V oblasti prostředí školy jsme prostřednictvím dotazníků oslovili studenty i zaměstnance školy a zjišťovali jsme, které prostory školy se líbí nejvíce a nejméně.
Ptali jsme se i na vztahy mezi studenty a učiteli.Kontrolní analýza ekologického stavu školy

V březnu 2009 jsme znovu provedli analýzu ekologického stavu školy.
2011

A je tu opět analýza ekologického stavu školy.

V červnu a září 2011 jsme znovu provedli analýzu ekologického stavu školy. Podařilo se vylepšit vzhled několika učeben, můžeme pro výuku využívat "venkovní učebnu", máme nové šatny. Pravidelně monitorujeme spotřebu vody, plynu a energie. Třídíme papír, sklo, plasty, nápojové kartony, elektroodpad, baterie a nově i plechovky od nápojů.