Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


V lednu 2009 jsme se stali pilotní školou projektu "3V - Vědě a výzkumu vstříc", který se snaží vědu představit jako živý problém, něco neuzavřeného, aktuálního, stále přítomného ve světě kolem, něco, co poskytuje příležitost k vlastnímu bádání.Školní projekt 2010

"Vliv půdních vlastností na růst rostlin"1. Vytvořili jsme 5 pracovních týmů a promysleli postup při řešení našeho problému. Každý tým dostal jiný úkol.
2. Nejprve jsme se všichni zabývali klíčivostí semen ječmene.

3. K pokusům jsme použili půdu odebranou u Nové Paky.

4. Půdu a kompost jsme vysušili, zhomogenizovali a připravili do květináčů.5. Do květináčů s naváženou půdou jsme vložili naklíčená semena ječmene, zasypali je dalším zváženým podílem půdy a zalili zadanými roztoky.

7. Sledovali jsme klíčení semen a rostlinky pravidelně měřili.8. Ječmen jsme pěstovali ve dvou sadách.

9. Rostliny jsme pečlivě sledovali a výsledky pozorování porovnávali s naší hypotézou.

10. Naše pozorování


1. Kontaminace půdy těžkými kovy2. Zasolení půdy3. Acidifikace půdy4. Hnojení půdy přídavkem přírodního hnojiva5. Hnojení půdy přídavkem minerálního hnojiva
11. Po třech týdnech jsme pokus ukončili.
12. Rostliny jsme vyndali z půdy a půdu uschovali pro další analytické rozbory.


13. Nadzemní i kořenové části rostlin jsme usušili a zvážili.


14. Analýza půdy.


1. Provedli jsme rozbor půdy kontaminované měďnatou solí. Připravili jsme půdní výluh a k důkazu použili několik analytických činidel. Výsledek jsme porovnali s reakcemi činidel se standardním roztokem síranu měďnatého.2. Analyzovali jsme půdu, která byla zalita roztoky chloridu sodného. Připravili jsme půdní výluhy, změřili jejich konduktivitu a provedli důkazovou reakci na chloridy.3. Z půdy, kterou jsme zalili roztoky kyseliny sírové, jsme připravili výluhy a změřili pHmetrem jejich pH.4. Ve směsích půdy a kompostu jsme zjišťovali přibližné množství humusu a formu humusu.

5. Udělali jsme rozbor půdy, která byla zalita roztoky rozpustného hnojiva Kristalon. Připravili jsme půdní výluhy, vyzkoušeli plamenové zkoušky a důkaz některých kationtů a aniontů.

15. Napsali jsme článek.

16. O našem projektu jsme pravidelně informovali i ostatní studenty a zaměstnance školy.

17. O výsledcích jsme vypracovali protokol v programu Datel.

18. Projektový den 12. 10. 2010.


1. Psali jsme odborný článek v programu Datel.
2. Připravili prezentaci a postery na odbornou konferenci.
3. Navštívili jsme Českou zemědělskou univerzitu.19. Naše výsledky jsme prezentovali na Studentské konferenci 9. 11. 2010.


20. Naše výsledky jsme prezentovali na Studentské odborné konferenci MSŠCH 24. 11. 2010.21. Uspořádali jsme chemickou soutěž pro žáky základních škol z celé ČR:-) Žáci se zabývali pedologií - odebrali půdu v okolí své školy, připravili půdní výluh a vyzkoušeli jeho reakci s různými indikátory, změřili jeho pH indikátorovými papírky i pHmetrem. Také sledovali srážky a opět zkoušeli reakce a měřili pH.