Monitorování a vyhodnocování

Cílem monitorování a vyhodnocování je umět prokázat, které cíle se podařilo naplnit, a vyhodnotit, do jaké míry se některé naplnit nepodařilo a proč.