Projekt "Ekoškola"

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní projekt určený základním i středním školám. Jeho cílem je propojit environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k ekologizaci jejího provozu.

Protože jsou žáci plně zapojeni do celého procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností v projektu, představuje Ekoškola ideální způsob, jak se vydat na smysluplnou cestu ochrany a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí.

Projekt Ekoškola může školám pomoci:

Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění - titul Ekoškola. Mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), zastřešuje projekt na mezinárodní úrovni. Národním koordinátorem projektu je Sdružení TEREZA. Krajským koordinátorem pro Jihomoravský kraj je Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Nad projektem přijalo oficiální záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy.


Partnery projektu jsou Provident Financial, s. r. o. a Nadační fond Veolia.