Projekt "Odpady"


Školní odpad


Třídíme papír, sklo, plasty a baterieHP Planet Partners Program


Zapojili jsme se do programu sběru a ekologické recyklace tiskových kazet. Plasty a kovy z recyklovaných tiskových kazet se používají k výrobě automobilových komponentů, při zpracování mikročipů, k výrobě podnosů, cívek a dalších běžných produktů.


Třídíme odpad ještě dokonaleji

Od 3. září 2007 jsou ve všech učebnách nové kontejnery na papír a plasty. Do modrého kontejneru patří nezmačkaný a neznečištěný papír, do žlutého sešlapané PET lahve.

Dále přibyly dva velké kontejnery na papír a plasty na chodbě v přízemí, ale naopak z ostatních chodeb zmizely nevzhledné krabice na papír. Je tedy potřeba na papírový odpad využít nádob v učebnách a v přízemí.