Projekt "Voda"

V rámci laboratorních cvičení z organické chemie jsme prováděli měření spotřeby chladící vody.
Měřili jsme spotřebu při plném průtoku vody a při průtoku ještě postačujícím k chlazení destilátu.
Z naměřených hodnot jsme vypočítali možnou úsporu vody.


Tabulka naměřených hodnot


Program na úsporu spotřeby vody


V rámci tohoto programu jsme ve spolupráci s firmou Watersavers vyměnili

perlátory u 95 umývadel,úsporné splachovače u 21 WC,sprchové hlavice u 4 sprch.Při použití těchto šetřičů vody dochází ke značné úspoře pitné vody, k úspoře energie potřebné k ohřevu teplé vody a ke snížení objemu odpadních vod.