Environmentální výchova ve výuce

Environmentální výchova má pevné místo ve výuce, s jejími tématy se studenti setkávají v různých předmětech (biologie, občanská nauka, český jazyk, chemie, toxikologie, základy ekologie, chemická laboratorní cvičení) a různých ročnících. Všichni studenti se tak za dobu studia v naší škole ve výuce věnují tématům odpadů, energie, vody atd.

Učíme se o chemických látkách a jejich vlivu na člověka a životní prostředí

Těžké kovy
Bojové otravné látky
Hořlaviny
Organické halogenderiváty
Radioaktivita
Léčiva