Mezinárodní projekt "Voda spojuje" 2014


"Porovnání chemických ukazatelů dvou ekosystémů"
1. Promysleli jsme postup při řešení našeho problému : porovnání dvou ekosystémů Vltava x Botič.


2. Stanovili jsme následující hypotézu:


a) Vzhledem k velkému průtoku vody budou hodnoty dusičnanů a fosforečnanů ve Vltavě nízké.

b) Hodnoty dusičnanů a fosforečnanů v Botiči budou podstatně vyšší na horním toku.

c) Vtok Botiče do Vltavy výrazně neovlivní sledované hodnoty ve Vltavě.


3. Sestavili jsme pracovní tým.

4. Odebrali jsme vzorky vody Vltavy a Botiče a místa odběru jsme přesně lokalizovali.


Odběr vzorků vody z Botiče v Petrovicích a před Hostivařskou přehradou.

Odběr vzorků vody z Botiče na Folimance a u ústí do Vltavy.

Odběr vzorků vody z Vltavy před a za ústím Botiče.

Odběr vzorků vody z Vltavy na Slovanském a Střeleckém ostrově.

5. V místech odběru jsme provedli analýzu čistoty vody z Botiče i z Vltavy.

6. U všech odebraných vzorků jsme změřili sledované parametry.
7. Naměřené hodnoty jsme zpracovali graficky.8. Výsledky našeho měření a pozorování:

a) Hodnoty dusičnanů a fosforečnanů ve Vltavě byly podobné jako u pitné vody.

b) Hodnoty dusičnanů a fosforečnanů v Botiči byly podstatně vyšší na horním toku.

c) Vtok Botiče do Vltavy neovlivnil sledované hodnoty ve Vltavě.

d) Rychlá analýza čistoty vod ukázala, že řeka je celkem čistá.

e) Voda v Botiči je podle předpokladu špinavá, projevuje se zde záporný vliv lidské činnosti na tento ekosystém.

f) Oba sledované ekosystémy mají pro veřejnost velký význam – podél Vltavy vede velmi využívaná cyklostezka, podél Botiče jsou vybudované a využívané naučné stezky.
9. Pro své spolužáky jsme připravili prezentaci.10. Náš projekt jsme prezentovali na 5. ZŠ Kladno při příležitosti Dne vody. Seznámili se s ním učitelé a žáci 6. - 9. tříd.videoŽáci si mohli prakticky vyzkoušet měření pH, porovnávali pitnou, demineralizovanou a minerální vodu s vodou z Vltavy a využívali vodu jako rozpouštědlo při různých pokusech.
11. Našeho projektu si všiml i Kladenský deník:-))12. V rámci projektu jsme navštívili Muzeum pražského vodárenství v Praze 4 - Podolí .13. Projektu a jeho prezentace se zúčastnilo celkem 63 studentů z 1., 2. a 3. ročníků.

29 studentů z prvních a druhých ročníků provedlo odběr a analýzu čistoty vod, 6 studentů z druhého ročníku měřilo sledované parametry, 5 studentů zpracovalo projekt a připravilo prezentaci, 6 studentů 1., 2. a 3. ročníku projekt prezentovalo, 24 studentů druhého ročníku se zúčastnilo exkurze do Muzea pražského vodárenství v Praze 4 - Podolí.