Projekt "Energie"


Projektový týden s tématikou "Energie"

5.11. - 9.11.2007

V tomto týdnu ožila škola "energií". Podařilo se nám zařadit téma energie do několika předmětů.

Děkujeme prof.: Lindě Huzlíkové, Evě Malé, Pavlovi Markovi, Radaně Vojtíškové, Zuzaně Juškové, Monice Wagnerové, Janě Koptišové, Zitě Valentové, Magdě Mlynářové, Ivě Chalupové, Dagmar Kohoutové, Aleně Kozlové, Dagmar Šanderové.

A naše nejlepší energetické kousky?

Při výuce ICT studenti s prof. Huzlíkovou vytvářeli prezentace na téma alternativní zdroje energie, vyhledávali informace na internetu, sestavovali tabulky z dat, která si naměřili doma. Při výuce CAD studenti krelili obrázky související s ekologií.Při technologii se studenti Z3. s prof. Valentovou při rozboru exkurze v ČOV zaměřili hlavně na problematiku kalového hospodářství a bioplynu.
Na návštěvě ÚCHP AV ČR se studenti Z3. a C1.A seznámili s recyklací PET na původní sloučeniny vysoké čistoty, fluidním zplyňováním biomasy, extrakcí přírodních látek pomocí oxidu uhličitého za nízké teploty.V angličtině s prof. Evou Malou studenti zpracovali tato témata: elektrárny, sopky, energetická hodnota potravin, vytvořili energetický česko-anglický slovníček a ze všech svých prací vytvořili nástěnky.Prof. Šanderová píše: "V angličtině jsem zařadila práci spojenou s energií do čtvrtého ročníku - a to A4. - společné opakování druhů energií, rozdělení na obnovitelné a neobnovitelné, diskuse jak mohou jako studenti šetřit energií, práce ve dvojicích - doplnění křížovky Energy /staženo z internetu - zdroj - www.sfenvironment.orf/ za pomoci textu Energy - our Powerful Future /staženo tamtéž/. Křížovku a článek přikládám."

Při výuce angličtiny diskutovali studenti F4., L4. a T4. s prof. Juškovou o šetření energií, připravili si termíny k otázce alternativní zdroje, přečetli článek o jaderné energii a přemýšleli o výhodách a nevýhodách jaderných elektráren.Prof. Vojtíšková probírala téma energie v biologii.

Metody a formy práce: řízený rozhovor, práce s tabulkami, interaktivní tabule a prezentace.

C1.A, C1.B, L1. Přenos energie v buňkách, ATP, srovnání bakterií, rostlin, živočichů
L2. ATP, trávení člověka – energetická hodnota potravy, kalorické tabulky
F2., Z2., BIS L3. ATP, metabolismus u živočichů, srovnání s dalšími organismy


Prof. Wagnerová zařadila do hodin českého jazyka v L4. a F4. úvahu na téma využití energie.

Co nám sdělila prof. Koptišová? "Ve třídách A4., Z2. a L1. jsem psala se studenty diktát nebo pravopisné cvičení Elektrická energie. V L1. jsme taky potom dělali jazykový rozbor. Pravopisné cvičení mají dyslektici místo diktátu. V dějepisu nás průmyslová revoluce čeká asi v průběhu 14 dnů."

Napsala nám i prof. Mlynářová. "Téměř ve všech třídách (3. a 4. ročníky) jsem v ekonomii zmínila vývoj cen akcií ČEZu - asi nejvíce se zajímala třída F3., nejméně zájem projevila T4. Ukazovala jsem jim (pokud to bylo možné) grafické znázornění na webu a rozebírali jsme monopol na výrobu a poskytování energie. V chemii v L2. jsme probírali náročnost výroby hliníku - hlediska energie a surovin. Mám zpracované schéma výroby animačně."

Prof. Kozlová se studenty Z3. ve fyzikální chemii řešila 1. větu termodynamickou, takže vše bylo o výpočtu tepla, práce, vnitřní energie a entalpie. Uf..

Snažil se i prof. Marek. Ve fyzice se se studenty L2. zabýval problematikou malé vodní elektrárny.

Prof. Chalupová absolvovala v rámci výuky technologie se třídou F3. exkurzi do cukrovaru - výroba biopaliva (etanol) z melasy.A jak se snažila prof. Kohoutová? V organické chemii se studenty Z2. probírala energetické zabarvení reakcí.
Na hodinu základů ekologie student Hudeček L4. přinesl historický model parního stroje a názorně předvedl jeho funkci.
V ZIPu Z3. proběhla diskuse na téma alternativní energie.


EKOLOGIE V OBJEKTIVU

21. září 2007 studenti Z3. navštívili výstavu fotografií s tématem „Energie pro budoucnost“. Cílem projektu bylo prostřednictvím unikátních snímků alarmovat zodpovědnost spotřebitelů a ukázat vliv nadměrné spotřeby energie na přírodu, život a změny klimatu.

Projekt „žárovka x zářivka“