Jak šetřit peníze a životní prostředí

25. ledna 2008 navštívila třída Z3. již 4. ročník specializované výstavy "Úspory energií a obnovitelné zdroje", jejíž součástí byl bohatý doprovodný program s řadou odborných seminářů např. "Úspory energie v rodinných domech - optimalizace spotřeby energie", "Ohřev vody a přitápění solárními kolektory".Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

18. ledna 2008 navštívili studenti F3. informační středisko SÚRAO v Praze 1 se stálou expozicí k problematice radioaktivních odpadů. Studenti se seznámili s ukázkami a informacemi z oblastí, kde radioaktivní odpad vzniká, zhlédli tématický film a několik zajímavých modelů, např. pohyblivý model hlubinného úložiště se skutečnou kazetou pro jaderné palivo (měřítko 1:1).

Posláním Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů (RAO) v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů.


Výukový program "Chemie na každý den"

Chválili nás:-))


Barevné schodiště

Studenti při hodině průmyslového výtvarnictví vylepšili "šedivé schodiště". Děkujeme p. Burešové.


Zlepšujeme prostředí školy

Máme více "odpočinkových ploch" :-))) Na chodby byly nainstalovány nové lavičky.


Projekt "Úspora tepla"

Úkolem tohoto projektu je sledovat, zda-li je vytápění v učebnách dostatečné. Z naměřených hodnot vyplývá, že pokud venku nemrzne, je v učebnách teplo. Nejchladnější učebna je 311. V projektu budeme pokračovat až začne opravdová zima:-))

Tabulka naměřených hodnot - září

Tabulka naměřených hodnot - říjen


Přehled obchodů s ekologicky šetrnými výrobky a produkty ekologického zemědělstvíMapa bude průběžně doplňována.
SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE

Průzkum provedli a zpracovali v rámci občanské nauky studenti L2. - Vít Svoboda a Vojtěch Spálenský.

"Toto téma jsme si vybrali na základě probíhajícího projektu Ekoškola na naší škole. A samozřejmě také s ohledem na aktuálnost ekologických témat a jejich závažnost. Žijeme v době, kde je důležité si uvědomovat tíhu těchto otázek. Nesmíme k ekologii přistupovat jako k problému, který se nás netýká. Je důležité vědět, co všechno může udělat jedinec, firma a stát. Život není hra a nedá se resetovat po chybě a začít znovu a lépe."